Aras Seddıgh

Aras Seddıgh

-
-
-

-

Group Exhibition: Yeniden

Motife Ellipsus adlı iki tuvalden oluşan ve birbirini tamamlayan eserinde sanatçı, bir süredir kullandığı su deposu görüntüsünü yeniden ele alır. Yatay resmin sağ tarafında farklı malzemelerle resmedilmiş su mahzenleri, bir hava balonu içindeymiş ya da balonu oluşturuyor gibi dururlarken, yere düşüp düşmedikleri sorusu cevapsız kalır. Yerdeki taş çember ya da elipsin içine atılmak üzere, veya düşmüş olabilir. Taşı bir gerçeklik simgesi olarak kullanan Seddigh, çemberin tam ortasında havada durduğu anda bir aydınlanma anı ya da yaratma anını ifade eder. Dikey resimde mürekkepli kalemle çizilen şemsiye (paraşüt) resmin açısı değişerek asıldığı için beyaz ile silinmiş ve doğru yerde yeniden çizilmiş olarak görülür. İçinde bulunduğu binanın da bir süreliğine silinip doğru yerde, yeniden inşa edilmesiyle de ince bir bağlantı kuran bu çalışma, sanatçının bilinçaltıyla içinde bulunduğumuz muğlak zamanlar ve mekânlar arasındaki ilişkiyi yansıtır.